Alles wat u hier leest is gebaseerd op onze eigen waarnemingen en ervaringen. Wij laten iedereen vrij in het vormen van een eigen mening hierover. Indien u meer informatie wilt over een van benoemde zaken, kunt u vrijblijvend en discreet contact opnemen.
© Heavenly
Cattery Heavenly Siamese & Orientals since 1990
Kris Flossie / BKV’94 Na 15 jaar is er een abrupt einde gekomen aan een hechte vriendschap tussen Kris Flossie (cattery Markies de Carabbas) en mij. Hieruit voortvloeiend heeft Kris Flossie mijn lidmaatschap bij BKV'94 middels een royement beëindigt. Door bijkomst van ongerelateerde aspecten en personen, alsook de onbenaderbare houding van Kris Flossie zelf,bleek er geen enkele ruimte meer voor een gesprek of andere bemiddelingspoging. Vanwege de meer dan kwetsende wijze,waarop dit allemaal is verlopen, geef ik ruchtbaarheid en inzage in de kwestie d.m.v. onderstaande bewijzen. Dat er ook van mijn zijde boze en harde woorden zijn gevallen, geef ik grif toe, maar ik ben niet willens mij valselijk te laten beschuldigen, of te zwijgen over het voorval vanwege een dreigement om privézaken van mij publiekelijk te maken en vind het niet meer dan logisch, dat ik mij met hand en tand heb verzet tegen de manier waarop ik ben beschuldigd en behandeld, nadat ik jarenlang een goede  vriendin ben geweest en mij jarenlang heb ingezet voor de BKV'94.Indien het dreigement tot uitvoer wordt gebracht, zal mijn reactie daarop van dezelfde strekking zijn !!! De Dagvaarding Ik ben 15 jaar bevriend geweest met Kris Flossie.In die tijd heeft zij van mij meerdere kittens gratis gekregen en mocht zij ook gratis gebruik maken van mijn dekkaters. In mijn ogen was het een hechte vriendschap, die verder ging dan alleen de gezamenlijke betrokkenheid in verband  met de katten. Toen zij voorzitter werd van de BKV’94, was het vanzelfsprekend voor mij om daar dan lid te worden, ondanks de kwaadsprekerij die een Nederlandse fokker krijgt, wanneer hij/zij lid wordt bij een Belgische vereniging. Ook vanzelfsprekend vond ik het te helpen bij alle voorkomendheden van de BKV’94. Dennis en ik hebben elke show mee op,- en afgebouwd en op de dag van de show zelf geholpen waar nodig. Wij ontvingen hiervoor dezelfde vergoeding als iedere andere medewerker, niet meer – niet minder! Wel bleven wij vaak slapen in het hotel, maar dat leek ons niet meer dan billijk, gezien wij anders de volgende ochtend weer terug hadden moeten rijden vanuit Nederland (zonder ooit te vragen om vergoeding van de benzinekosten).Kris vroeg mij na een tijdje of ik het stamboek voor de BKV’94 wilde voeren, omdat degene die het tot die tijd had gedaan, slechts fungeerde als datatypiste, geen genetische kennis had en zichzelf het absurde tarief van € 3.50 per stamboom toebedeelde. Ook hier was ik meteen bereid om mijn kennis en vaardigheid beschikbaar te stellen. Afgesproken werd, dat ik €1,- per stamboom vergoed zou krijgen, omdat ik uiteraard ook kosten maak m.b.t. de computer. In het begin had ik heel veel extra werk, omdat er ontzettend veel fouten waren in de bestaande stambomen in het systeem. Ook was de opzet van de stambomen  Nederlands en  Engels, wat niet echt netjes leek in mijn ogen .Al die fouten zijn hersteld en verbeterd en na  1 jaar was het stamboek van de BKV’94 zeer zeker competitief te noemen. Op een gegeven moment kwam ook ter sprake dat de website van de BKV’94 verbeterd kon worden. In een vriendschappelijk,informeel gesprek werden de mogelijkheden besproken en aan mij gevraagd dit te realiseren. Vol enthousiasme heb ik 3 weken gewerkt aan een 3-talige website, met vele, nieuwe, digitale   mogelijkheden. Iedereen was tevreden en blij met de verbetering, die ook in het belang was van de leden en dus zeker in het belang van de vereniging. Een minpuntje had de website wel….hij werd niet vergoed . De belofte van Kris om het “met mij goed te maken” bleef uit. Zij ( de voorzitter van de club dus) had als laatste (4 weken nadat de nieuwe website online was gegaan) in het gastenboek geschreven dat ze het allemaal prachtig vond, maar de beloofde tastbare vergoeding liet op zich wachten. Nadat ik aan Kris te kennen had gegeven hierover verbolgen en gekwetst te zijn, kreeg ik als respons een ontwijkend smoesje en daar bleef het bij. Toen ik dan ook nog te kennen gaf te willen stoppen met het stamboek (na 2  jaar), kreeg ik de indruk dat ze niet veel belang meer hechtte aan onze vriendschap en dat ik “overbodig” was geworden.(dit speelde dus in de periode waarin ik hier de problemen had met cattery von Dandeloh. Kris heeft ondanks haar vriendschap met mij en haar oh-zo-grote liefde voor katten geen vinger uitgestoken om hierbij te helpen. Sterker nog, ze had geeneens een idee wat hier aan de hand was, omdat ze helemaal niet meer begaan was met mij. Ik heb geprobeerd een gesprek met haar hierover aan te gaan, maar dat werd geblokt. Door deze starre houding, zag ik mij genoodzaakt even duidelijk te maken, dat een belofte onder vrienden gehouden dient te worden en stuurde ik dus een factuur voor het maken van de website naar de BKV’94, met een symbolisch bedrag dat gebaseerd was op gangbare prijzen voor de werkzaamheden. (een website in 3 talen met ± 100 pagina’s, inclusief vertaalde documenten etc!) Verder heb ik Kris per mail ook nog even gewezen op de dingen die ik allemaal voor haar(en de club) had gedaan en dat ik van een échte vriendin toch wel meer had verwacht dan een overrijp bedankje in een gastenboek en een verbroken belofte, terwijl ik tegelijkertijd lijdzaam mocht toezien hoe zij anderen met haar vriendschapen attenties overstelpte. Blijkbaar deed de waarheid zoveel pijn, dat ze zich genoodzaakt voelde mij hierop op minderwaardige wijze repliek te geven door middel van een dagvaarding!!! Uiteraard zijn hierover over en weer zéér boze woorden gevallen!Helaas voelden een aantal mensen zich blijkbaar geroepen om te fungeren als spreekbuis ter verdediging van Kris en ontving ik hier onder andere van Monique Roelants (cattery du Clos des Lilas) een e-mail vol scheldwoorden, beschuldigingen en bedreigingen. Op facebook heb ik mijn verbolgenheid hierover geventileerd, met als gevolg dat derden, die op geen enkele manier betrokken zijn bij het hele verhaal, allemaal een duit in het zakje deden. Hierbij kwamen behoorlijk wat dingen aan het licht, die mij meer dan duidelijk te kennen gaven, dat mevrouw Flossie blijkbaar nodig vond om privédingen door te vertellen aan derden, omdat zij behoefte had aan ruggensteun in haar hetze welke zij nu tegen mij was begonnen. Dit ondermaatse misbruik van vertrouwen weerhield mij er niet van om nog meerdere malen te proberen tot een gesprek te komen. Tevens ben ik het stamboek blijven doen, ondanks dat ik het per oktober had opgezegd, maar tot januari ben blijven uitvoeren! Helaas beviel de slachtofferrol Kris zo goed, dat zij hieraan geen gehoor wilde geven en dus heeft de rechter uiteindelijk uitspraak moeten doen. Daarvoor nog, verbrak Kris opnieuw een van haar beloftes, door mij zonder opgaaf van reden en zonder gedegen mogelijkheid tot verdediging, uit de BKV’94 te royeren!' Enkele weken daarvoor had ze nog in een e-mail geschreven mij “nooit” uit de club te zullen zetten en ook dat zij privé en zakelijk (BKV’94) wel degelijk van elkaar gescheiden kon houden. Juist ja…..Tot heden weet ik niet met welke leugens zij degenen die allemaal hebben getekend voor mijn royement zover heeft gekregen. Wel weet ik dat niet één van die personen de moeite heeft genomen om te controleren of Kris wel de waarheid verteld. Haar “verhaal” werd zonder gewetenswroeging aangenomen door mensen die daarvoor nog behoorden tot mijn kennissen,- en vriendkring.  Mensen die mij nooit hebben kunnen betichten op een leugen of enig andere slechte karaktereigenschap, welke het verhaal van Kris had kunnen onderbouwen en hun motivatie voor mijn royement bevestigen! Sterker nog: bij één van de bestuursleden van BKV’94 heb ik aangeboden diens vrouw een van mijn nieren beschikbaar te stellen voor transplantatie !!! Zelfs die persoon heeft (ondanks dat ik hem per e-mail heb benaderd – en nooit antwoord gekregen)niet de moeite genomen om te denken: als Susanne bereid is haar eigen gezondheid op het spel te zetten voor een ander,kan ze toch gewoon geen slecht mens zijn? Onnodig te zeggen, dat ik hier menige traan over heb gelaten……….. Het royement, dat is doorgevoerd nog voor de uitspraak in de rechtbank, was blijkbaar nog niet voldoende om de haatgevoelens van mevrouw Flossie en haar handlangers te bevredigen, want ze hebben mij ook nog eens de toegang geweigerd tot alle BKV’94 gerelateerde evenementen. Op de rechtszaak, welke moest uitmaken of de BKV’94 mij nu wel of niet moest vergoeden voor de website, werd uit alle macht geprobeerd aan te tonen, hoe onbemiddeld de BKV’94 wel niet is en dat het door mij gevraagde bedrag niet in verhouding stond tot de werkzaamheden .Even kort opgeteld, heb ik de BKV’94 in de tijd dat ik het stamboek deed meer dan € 2500,- bespaard ten opzichte van de kosten die ze eerst maakten voor het (slechte!) stamboek, zeker 10 nieuwe leden aangebracht ( wat dus 10% is van het ledenbestand van BKV’94) en kon enkele maanden tevoren wel € 1000,- worden besteedt aan een fototoestel voor de showfotograaf, die 2 maal per jaar foto’s komt maken….. De rechter stuurde ons de gang op, om het met elkaar eens te worden, maar de advocaat van de onbemiddelde BKV’94 (ik had geen advocaat) leek te denken dat ik voor moord terecht stond en was niet bereid tot een compromis, enkel een “voorstel” zonder enige ruimte voor inbreng van mijn zijde. Ik heb dus de rechter laten beslissen, of zij het aanbod billijk vond en de uitspraak kwam neer op een kleine financiële vergoeding voor de website, de uitbetaling van de achterstallige kosten m.b.t. het stamboek én het recht om toegang te hebben op BKV’94 shows, zij het enkel als bezoeker, want Kris Flossie en Mieke van Agtmael konden het niet verkroppen mij ooit nog als exposant te moeten toelaten op een van hun shows. (ook een manier om van je concurrentie af te  komen, want wie de prijzen winnen bij BKV’94 …) In ruil hiervoor kreeg de BKV’94 hun spullen terug, welke nog in mijn bezit waren en die ik met instemming van de rechter (!!) als onderpand had behouden . Deze spullen waren: het papieren archief van het stamboek, een printer en een harde schijf, welke de BKV’94 zelf al was vergeten, maar die ik ondanks hun gebrekkige geheugen duidelijk kenbaar had gemaakt en onder geen enkel beding in mijn bezit wilde behouden. In de dagvaarding werd een dwangsom van € 500,- per dag van mij verlangd voor deze spullen,terwijl ze al die tijd hier hadden gestaan en niemand de moeite wilde doen om ze te komen halen na mijn kennisgeving van opzegging. Intussen hield de BKV-94 wél hun verplichte betaling aan mij achter, maar ik ben niet zo’n loeder dat ik daar een dwangsom tegenover ga zetten! Ondanks de triomfantelijke berichten over “het recht heeft gezegevierd” en dergelijke op facebook, begon blijkbaar na een tijdje bij Kris Flossie en Mieke van Agtmael te dagen, dat het recht voor mij had gezegevierd en niet voor hun en dus moesten ze nogmaals laten zien hoe zij ermee omgaan, als ze eens de deksel op de neus krijgen….Ze gingen een rondmail sturen naar alle verenigingen in België en Nederland, om kennis te geven van mijn royement, vergezeld met een tekst waaruit gesuggereerd kon worden, dat ik goederen van de BKV’94 had gestolen en de BKV’94 op alle mogelijke manieren had benadeeld en zelfs had getracht om de positie van voorzitter van Kris over te nemen.(Dat wilde ik toen en nu en in de toekomst niet, ik heb dat niet nodig om mijzelf via een dergelijke functie in de catfancy te profileren!!!) Gelukkig zijn er een heel groot aantal mensen, die mij persoonlijk kennen en aan dergelijke valse beschuldigingen geen gehoor geven,maar de opzet van de 2 dames was bijna geslaagd,mijn reputatie proberen te bezoedelen en zichzelf profileren. Dit alles onder het mom van: het staat in de reglementen dat bij een royement bekendheid hieraan gegeven wordt. Uiteraard zijn ook hierover weer boze woorden gevallen, maar uiteindelijk heb ik beseft, dat het allemaal geen nut heeft. Iemand die zo vervult is van haat, puur ontstaan uit onverdraagzaamheid met betrekking tot dingen, welke in elke normale vriendschap uitgesproken hadden kunnen worden, heeft geen ruimte in zijn hart of geweten voor realiteit . Meerdere pogingen voor en na de rechtszaak en rondmail, om tot een gesprek te komen, werden door Kris afgewezen of beantwoord met beschuldigingen die nergens op gebaseerd zijn. De mensen in haar directe omgeving zijn dermate gemanipuleerd door haar, dat ik alleen nog maar medelijden voor hun kan opbrengen, met de wetenschap dat zij op een dag zullen gaan inzien dat ze zijn gebruikt en misbruikt. Kris heeft via omwegen nog geprobeerd de kat welke ik uit haar cattery in mijn bezit heb, terug te krijgen. Helaas was de persoon die zich hiervoor heeft laten misbruiken, niet intelligent genoeg om te beseffen dat ik haar opzet vanaf het begin al doorhad en nimmer de intentie had om haar die kat te geven. Met zulke mensen heb ik gewoon medelijden. De tijd om te praten is helaas verstreken en herstellen wat zij mij heeft aangedaan kan zij niet meer. De tijd zal de anderen wel leren wie de waarheid in dit verhaal heeft gesproken. Ik heb lang moeten denken of ik dit wel of niet publiekelijk zou maken, omdat ik aan de ene kant geen behoefte heb aan dit geruzie, maar aan de andere kant (en die weegt toch zwaarder door heb ik gemerkt) niet willens ben mij vals te laten beschuldigen, of mij de mond te laten snoeren vanwege dreigementen dat er dingen uit mijn privéleven bekend zullen worden gemaakt. Indien zij het nodig acht voor het laatste te kiezen, lijkt mij al meer dan bewezen hoe ze in elkaar steekt en wat de waarde van haar vriendschap en beloftes op zich houdt. Bovendien zal ze ook moeten beseffen, dat dat mes dan 2 kanten op zal snijden, gezien ik in die 15 jaar dat ik haar als mijn beste vriendin beschouwde uiteraard ook e.e.a. heb gezien en meegemaakt, dat het daglicht niet kan verdragen….. De mensen die hier door haar bij zijn betrokken, zullen wellicht weer als spreekbuis voor haar gaan fungeren, maar de waarde van een uitspraak van een 3e partij in dit verhaal is uiteraard nihil en sowieso uitsluitend gebaseerd op de uitspraken van Kris,zonder enig bewijs, beargumentering  of onderbouwing van de feiten, noch enige inbreng van mijzelf, dus eenzijdig en vals, met uitsluitend de bedoeling het laatste woord te hebben. Bij mijn weten had de rechter het laatste woord, maar omdat dat helaas voor BKV’94 en Kris Flossie niet bevredigend genoeg was, ondanks dat zij van te voren meer dan eens de gelegenheid aangeboden had gekregen dit in besloten kring, vriendschappelijk en zonder onnodige kosten op te lossen,zullen ze nu de keuze hebben tussen: eindelijk rust geven of blijven proberen mij te koeioneren en telkens weer de gekaatste bal terug kunnen verwachten, want ik ben het meer dan zat en ze hebben mij zo onnoemlijk pijn gedaan, dat ik de waarheid zal blijven verdedigen, zolang als het nodig is! De rechter heeft beslist dat ik de spullen als onderpand mocht behouden, dat BKV’94 mijn werkzaamheden voor stamboek én website moest vergoeden,dus lijkt mij duidelijk dat de dagvaarding en het royement gewoon geheel onterecht en bovendien een buitenproportioneel machtsvertoon waren.  Toen ik een tijd geleden een klein stukje op mijn website had gezet m.b.t. deze hele toestand, kreeg ik een lading verwijten over me heen, met name van Mieke van Agtmael, die scheen te vinden dat ik leugens vertel (maar nooit met een concreet antwoord is gekomen over wat ik dan wel moet hebben gezegd wat niet waar is) en verder een hoop commentaar over wat ik volgens haar wel of niet mag publiceren. Ach…. Het is MIJN website en IK weet wel wie de waarheid spreekt. Verder vind ik ook dat ik wel degelijk meer dan mijn best heb gedaan om een goede vriendin te zijn voor Kris en ook in al mijn werkzaamheden voor de BKV’94. Dat zij daar (ongefundeerd) anders over schijnen te denken, is hun probleem. Zolang IK een zuiver geweten heb bij de dingen die ik doe, ben ik niet van plan mij te laten beïnvloeden door anderen, die anders denken of handelen dan ik en van mening zijn, dat ik hun manieren moet overnemen. Ook laat ik mij niet – op wat voor manier dan ook – manipuleren of chanteren, om dingen te doen die tegen mijn principes ingaan. In mijn huis doe ik wat ik wil en hoe ik dat wil. Als iemand daar problemen mee heeft, kan hij/zij daar een mening over hebben, desgewenst deze ook bij mij kenbaar maken, maar de uiteindelijke beslissing blijft altijd mijn eigen Update: Er zijn intussen 3 personen, die destijds hebben getekend voor het royement, die hun excuses bij mij hebben aangeboden. Ze hebben laten weten dat ze onder druk en door middel van manipulatie hun handtekening hebben moeten zetten en beseffen ook hoeveel pijn ze mij daarmee hebben gedaan. Ik weet dat het moeilijk was dit toe te geven en heb daarom de excuses ook aanvaard. Uit persoonlijk leedvermaak: De website zit nu vol met fouten en wordt amper nog bijgehouden. Blijkbaar is het heel moeilijk om Duits in het Duits te schrijven en/of updates uit te voeren. Voor mij het bewijs, dat mijn werkzaamheden duidelijk zijn onderschat!
Dagvaarding 1 Dagvaarding 2 Dagvaarding 3 Dagvaarding 4 Royement 1 Royement 2 Uitspraak 1 Uitspraak 2 Uitspraak 3
Galerie
Alles wat u hier leest is gebaseerd op onze eigen waarnemingen en ervaringen. Wij laten iedereen vrij in het vormen van een eigen mening hierover. Indien u meer informatie wilt over een van benoemde zaken, kunt u vrijblijvend en discreet contact opnemen.
Cattery Heavenly Siamese & Orientals since 1990
© Heavenly